Welkom

Het leven zelf stelt ons voor vragen.

We denken na over onszelf en hoe iemand anders ons ziet. Over wat ons beweegt, wat van waarde is en diep raakt.

Wie klopt er aan bij filosofiedepraktijk?

Iemand die ergens mee zit. Met iets waar hij of zij last van heeft en het daar niet bij wil laten. Mensen van alle leeftijden, met verschillende culturele achtergronden. Van hoogopgeleid tot ongeschoold. Nieuwsgierigen. (Zie ook veelgestelde vragen.)

Om helderheid te krijgen over iets wat blijft malen. Een gevoel van onrust. Het gemis ergens bij betrokken te zijn. Over liefdeszeer. Over het gevoel te blijven steken terwijl het leven doorgaat en de mogelijkheden ontglippen. Vanwege een belangrijke keuze waarbij meedenken verlangd is. Om waarden te onderzoeken en zo nodig grondig te herzien.

Filosofiedepraktijk bezint zich op het terrein waar de wijsbegeerte zich van oudsher op richt: het persoonlijk leven. Daarbij doet zij appèl op waar de mens van nature over beschikt: het vermogen om zelf te denken.

Zonder hulp in te roepen van buitenaf. Met beide benen op de grond.