Gesprekken

Ons denken is afgesteld op antwoorden en we willen vaak vanuit oude veronderstellingen nieuwe situaties het hoofd bieden. Liefst zo snel mogelijk. Er is een moment waarop dat niet meer lukt. Een kentering is gewenst. Maar uit een ingesleten denkspoor raakt niemand zomaar.

Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend en maakt je via contact. Meestal ben je snel welkom voor een gesprek. We nemen de tijd.

Waar?
Gesprekken worden in principe gevoerd aan de Noorderhaven 27-23 te Groningen. Thuis- of atelierbezoek of een wandeling is mogelijk.

Tarief
Meestal duurt een gesprek ruim een uur.

Het gesprekstarief voor particulieren is naar netto-maandinkomen van het huishouden, exclusief 21% btw. Het tarief voor organisaties is 120, 00 euro exclusief 21% btw, tenzij anders afgesproken.

Netto-inkomen tot 1400 euro                            in overleg
Bij een netto-inkomen van 1400 – 1600           45, 00
Bij een netto-inkomen van 1600 – 1800           60, 00
Bij een netto-inkomen van 1800 – 2500           85, 00
Bij een netto-inkomen van 2500 – meer        120, 00

Mogelijkheden voor vergoeding;
– veel werkgevers compenseren de kosten
– passend binnen het budget van een reïntegratietraject
– vanuit een PGB-budget
– vanuit een scholingsbudget

Vormen de kosten een onoverkomelijk probleem? Filosoferen is voor iedereen dus daar komen we wel uit.

Er wordt geen dossier aangemaakt en zonder je voorafgaande, nadrukkelijke toestemming wordt geen informatie gedeeld met derden.