Gesprekken

Ons denken is afgesteld op antwoorden en we willen vaak vanuit oude veronderstellingen nieuwe situaties het hoofd bieden. Liefst zo snel mogelijk. Er is een moment waarop dat niet meer lukt. Een kentering is gewenst. Maar uit een ingesleten denkspoor raakt niemand zomaar.

Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend en maakt u via contact. Meestal bent u snel welkom voor een gesprek. We nemen de tijd.

Waar?
Gesprekken worden in principe gevoerd aan de Noorderhaven 27-23 te Groningen. Thuis- of atelierbezoek of een wandeling is mogelijk.

Tarief
Meestal duurt een gesprek ruim een uur.

Het gesprekstarief voor particulieren is naar netto-maandinkomen van het huishouden, exclusief 21% btw. Het tarief voor organisaties is 110, 00 euro exclusief 21% btw, tenzij anders afgesproken.

Netto-inkomen tot 1400 euro                      in overleg            per 01 maart 2023
Bij een netto-inkomen van 1400 – 1600     40, 00                    45, 00
Bij een netto-inkomen van 1600 – 1800     55, 00                    60, 00
Bij een netto-inkomen van 1800 – 2500     80, 00                    85, 00
Bij een netto-inkomen van 2500 – meer  110, 00                  120, 00

Mogelijkheden voor vergoeding;
– veel werkgevers compenseren de kosten
– passend binnen het budget van een reïntegratietraject
– vanuit een PGB-budget
– vanuit een scholingsbudget

Vormen de kosten een onoverkomelijk probleem? Filosoferen is voor iedereen dus daar komen we wel uit.

Er wordt geen dossier aangemaakt en zonder uw voorafgaande, nadrukkelijke toestemming wordt geen informatie gedeeld met derden.