Gesprekken

Ons denken is afgesteld op antwoorden en we willen vaak vanuit oude veronderstellingen nieuwe situaties het hoofd bieden. En wel zo snel mogelijk. Er is een moment waarop dat niet meer lukt. Een kentering is gewenst. Maar uit een ingesleten denkspoor raakt niemand zomaar.

Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend en maak je via contact. Meestal ben je snel welkom voor een gesprek. We nemen de tijd.

Waar?
Gesprekken worden gevoerd aan de Noorderhaven 27-23 te Groningen. Thuis- of atelierbezoek is mogelijk.

Tarief
Meestal duurt een gesprek een ruim uur.

De tarieven zijn inkomensafhankelijk en excl. btw 21%.
Voor particulieren naar inkomen van het huishouden:

Tot 1400 euro                                                       in overleg
Bij een netto-inkomen van 1400 – 1600           45, 00
Bij een netto-inkomen van 1600 – 1800           60, 00
Bij een netto-inkomen van 1800 – 2500           85, 00
Bij een netto-inkomen van 2500 – meer        120, 00

Voor organisaties geldt een tarief van 175 euro tenzij anders overeengekomen.

Mogelijkheden voor vergoeding;
– veel werkgevers compenseren de kosten
– passend binnen een reïntegratietraject-budget
– vanuit een PGB-budget
– vanuit een scholingsbudget

Vormen de kosten een onoverkomelijk probleem?
Filosoferen is voor iedereen dus daar komen we wel uit.

Er wordt geen dossier aangemaakt en zonder je voorafgaande, nadrukkelijke toestemming wordt geen informatie gedeeld met derden.