Veelgestelde vragen

Kan ik de kosten declareren bij een zorgverzekeraar?
Waarschijnlijk niet. Maar werkgevers blijken vaak bereid de kosten geheel of gedeeltelijk voor hun rekening te nemen. Ook kunt u informeren bij de belastingdienst of er mogelijkheden zijn voor teruggave van de kosten.

Voor zover bekend hebben de kosten niemand ervan weerhouden om gesprekken aan te gaan.


Welke mensen komen voor filosofische gesprekken?
De jongste bezoeker was een 16-jarige scholiere, de oudste een dame van 93 jaar. Vrouwen stappen sneller over de drempel maar mannen lopen in.

De klanten hebben sterk verschillende culturele en sociaal-economische achtergronden: expats, migranten, mensen sans-papiers, studenten, werkzoekenden, startende ondernemers en gepensioneerden.

Wat betreft beroepsgroepen kunt u denken aan: maatschappelijk werkers, medisch specialisten, kunstenaars, managers, docenten, werkers in de zorg, werkzoekenden, politici, psychologen, acteurs, ICT-ers. Ook klant zijn: een schoonheidsspecialist, bloemist, fotograaf, coach, schoonmaker, veeboer, telemarketeer en een huisarts.

De meeste klanten komen uit de drie noordelijke provincies en Overijssel. Anderen steken vanuit Utrecht en Holland de Veluwe over.


Moet ik voor de gesprekken of een cursus iets weten van filosofie?
Voor de gesprekken hoeft dat niet. Het gaat om uw denken. Aangeboden kennis kan u daarbij in de weg zitten. Als voorkennis nodig is voor bijvoorbeeld het volgen van een cursus dan wordt dat expliciet in de agenda vermeld.


Wat is het verschil tussen een gesprek met jou en een psychotherapeut?
Bij beide praktijken komen mensen met een levensprobleem. Het probleem krijgt zijn betekenis door hoe men ernaar kijkt. Grofweg komen de verschillen hierop neer:

Een psychologische zienswijze is dat de oorzaak van het probleem in het verleden of de
persoonlijkheidsstructuur van de cliënt ligt. Dat gediagnosticeerd en behandeld kan worden.

– Filosofiedepraktijk staat open voor vragen waar het leven zelf ons voor stelt. Filosoferen is levend denken. Een dieper verstaan. Gestructureerd, kritisch en fundamenteel. Gelijkwaardig, zonder simulatie of effectbejag.

Als klant ontwikkelt u geleidelijk een wijsgerige levenshouding en een grotere finesse voor het leven.

De ervaring laat zien dat psychologische gespreksvoering en de diensten van filosofiedepraktijk evenwichtig naast elkaar bestaan.


Kan ik je gratis inhuren voor een lezing of speech?
Ik leef van mijn praktijk. Daarom bepaal ik jaarlijks van tevoren het aantal uren dat ik kosteloos aanbied. In principe houd ik mij hieraan.