Socratisch gesprek

Een socratische gesprek is een systematisch, gemeenschappelijk en vraagsgewijs onderzoek naar een thema dat ertoe doet en dat aanzet tot het verrijken van zelfkennis. Voor wie de eigen kennis en belevenis wil onderzoeken aan de hand van een alledaagse, concrete ervaring én dit wil verbinden aan zijn of haar handelen.

De gesprekken worden zowel in een particuliere omgeving als in organisaties gehouden.

Als mensen zijn we onlosmakelijk verweven met anderen en de wereld om ons heen. Onophoudelijk worden we beïnvloed en gevormd. We zijn een resultaat van deze constante interactie.

Ook zijn we voortdurend in beweging. Vaak gehaaster en driftiger dan we wensen. Als tandwielen grijpen reeksen gedachten in elkaar. Ongewild komt een stelsel in beweging dat onrust veroorzaakt. Meestal niet voor de eerste keer.

Daarbij stuurt de samenleving aan op structurele veranderingen die een grote impact hebben op iedereen. Niet iedereen herkent zichzelf meer in zijn of haar werk. Maar waar wringt het precies?

Socratische gesprekken zijn een mentale plaats om het denken te vertragen en kritisch te onderzoeken. Deze gesprekken bieden u de kans om uw kijk op uzelf, anderen en de wereld te leren kennen en adequaat te handelen naar uw nieuwe inzichten. Met als uitkomst een antwoord op de vraag: Hoe te handelen?

Belangwekkende thema’s zijn onder andere: vriendschap, verbondenheid, respect, leiderschap, veiligheid.

Wilt u een socratisch gesprek voeren? Neem vrijblijvend contact op via contactformulier