Dialoog

Een socratische dialoog is een systematisch, gemeenschappelijk en vraagsgewijs onderzoek naar een thema dat ertoe doet en dat aanzet tot het verrijken van zelfkennis. Voor wie de eigen kennis en belevenis wil onderzoeken aan de hand van een alledaagse, concrete ervaring én dit wil verbinden aan zijn of haar handelen.

De gesprekken worden zowel in een particuliere omgeving als in organisaties gehouden.

Als mensen zijn we onlosmakelijk verweven met anderen en de wereld om ons heen. Onophoudelijk worden we beïnvloed en gevormd. We zijn een resultaat van deze constante interactie.

Ook zijn we voortdurend in beweging. Vaak gehaaster en driftiger dan we wensen. Als tandwielen grijpen reeksen gedachten in elkaar. Ongewild komt een stelsel in beweging dat onrust veroorzaakt. Meestal niet voor de eerste keer.

Socratische dialogen zijn een mentale plaats om het denken te vertragen en kritisch te onderzoeken. Deze gesprekken bieden u de kans om uw kijk op uzelf, anderen en de wereld te leren kennen en adequaat te handelen naar uw nieuwe inzichten.

Belangwekkende thema’s zijn momenteel onder andere: vriendschap, verbondenheid, respect.


In organisaties
wordt de socratische gespreksvoering steeds vaker ingezet bij intervisie en bij het nauwgezet overdenken van urgente kwesties waarin cruciale begrippen een rol spelen. Zoals vraagstukken omtrent: verantwoordelijkheid, respect, leiderschap, veiligheid, vertrouwen, zorg en kwaliteit.

De samenleving stuurt aan op structurele veranderingen die een grote impact hebben op iedereen. Niet iedereen herkent zichzelf meer in zijn of haar werk. Maar waar wringt het precies?
Een socratisch gesprek motiveert iedere deelnemer om zijn of haar standpunt te verhelderen en veronderstellingen te onderzoeken. Met als uitkomst een antwoord op de vraag: Hoe te handelen?

Particulier en organisatie
– Groepsgrootte, locatie, tijdsduur en prijs in overleg.
– Voor informatie over socratische gespreksvoering verwijs ik u graag naar Het Nieuwe Trivium.