Agenda

SOCRATISCHE GESPREKKEN
U kunt een  een socratisch gesprek aanvragen. Misschien heeft u al een groep van maximaal acht personen. Anders kunnen we vast een groep formeren. 
Thema’s die volop denkstof boden: autonomie, kiezen, bemoeienis, aandacht, wijsheid, betrokkenheid, rust, balans, zorg, weerspannigheid, maat, moed.
Andere thema’s om te onderzoeken zijn uiteraard 
mogelijk.
– Introducés zijn welkom.
– Maximaal zes deelnemers.
– Kosten deelname| 50 euro, exclusief 21% btw en inclusief consumpties
Korting mogelijk als uw budget ontoereikend is.
Aanvraag via contactformulier.


———-   2019 ———————————————————————————-

FILOSOFIE IN THEMA’S
Deze cursus is uitverkocht. Er zijn meer geïnteresseerden. Laat uw belangstelling weten via contact (zie onder), dan stel ik u op de hoogte mocht er een nieuwe groep kunnen starten.
Vier avonden: 24 januari – 14 februari 2019
19.00 – 22.00
We vertrekken vanuit aangeleerde kennis, werk(t)en hard en voelen dat diep in ons iets knaagt. Iets wat al een tijdlang sluimert. Een gevoel van gemis en van urgentie. Een onbestemde vraag duikt op: WAT NU?

We zijn druk met van alles maar handelen we daarbij naar onze waarden? Doen we onszelf, de ander, de wereld recht? We weten meestal heel goed wat we moeten doen. Ook weten we heel goed hoe we iets moeten doen want regelen zit ons in het bloed. Toch dragen we argumenten aan om na te laten waar we waarde aan hechten. Kloppen die argumenten? Stroken ze met wie we willen zijn?

Wat belet ons om juist te handelen? Om spontaner te zijn, al was het maar om onze voorspelbaarheid een moment te verstoren. Heeft onze geringe daadkracht iets te maken met de tijdsgeest en het moderne mensbeeld?
We onderzoeken wat ons tegenhoudt om het goede te doen en bekijken hoe we adequaat, althans meer in overeenstemming met onszelf, kunnen handelen.

We verlaten de zekere simpelheid van het leven dat bepaald wordt door data en verruimen onze mentale horizon waardoor er ruimte ontstaat voor complexiteit. Waardoor het verlangen, de rijkdom van het leven opgenomen kan worden.

Theorie en praktijk staan in gelijke verhouding.

Als basis en als aanrader voor filosofische verbreding en verdieping dient het boek:
Geerlings, E. (2015). Kiezen of delen. Een filosofische oriëntatie. Boom | Amsterdam
– Kennis van dit boek of andere voorkennis is niet nodig.

Wilt u weten of dit iets voor u is? Maak een vrijblijvende afspraak via contact.
Prijs | 85, 00 euro
Locatie: de Bibliotheek | Oude Boteringestraat 18 | Groningen

—— 2018 ————————————————————————————————-

Filosofische donderdagavonden bij Forum Academie
De mens in de wereld
Een onderzoek naar wat ons bezielt en waarvoor we verantwoordelijk zijn.
Zowel in de persoonlijke als in de publieke sfeer. Over ontwaarding en waarde.                             
– 11 januari     Vrijheid                      bron van authenticiteit                               
– 18 januari     Deep ecology           de mens is niet de maat der dingen           
– 25 januari     Ongehoorzaamheid   tekenen van verzet
– 01 februari   Handelen: wat je wel kan doen aan grote problemen in de wereld

Opgave bij Forum Academie
Tijd | 19.00 – 21. 00
Locatie: de Bibliotheek | Oude Boteringestraat 18 | Groningen

Op de hoogte blijven van de agenda? Ga naar contact.