Agenda

FILOSOFIE IN DE BOSSEN VAN NORG                                                Vol
Zaterdag 4 mei 2019 van 11. 00 – 17. 30
Thema’s: lichtheid, ironie en spel
Binnen en buiten een boshuis in Norg
Aantal deelnemers: 8
Kosten: 65 euro, inclusief lunch, koffie, thee, enz.
Goed te bereiken met openbaar vervoer en fiets (vanuit Groningen)

FILOSOFIE IN THEMA’S (EXTRA)                                                         Vol
11 april Mensopvatting             Wat is in ‘s hemelsnaam een mens?
18 april Enkele kernbegrippen Over oa. vrijheid, wil, handelen en menselijke relaties
25 april Amor fati                      (Wanneer) hebben we iets te vertellen over ons lot?
09 mei Is de mens de maat van alle dingen?  Over hoe in de wereld te staan

Aantal deelnemers     15
Kosten                          85 euro
Tijd 19.00 – 22.00
Locatie: de Bibliotheek  – Oude Boteringestraat 18 – Groningen
Voorkennis is niet nodig, ook niet uit de voorafgaande cursussen
Aanmelden bij Forum Academie

 

FILOSOFIE IN THEMA’S
Donderdagavonden: 24, 31 januari en 07, 14 februari (19.00 – 22.00)                    Vol
Vanwege grote belangstelling, extra cursus:                                                                     Vol
28 februari (19.00 – 22.00) en 07, 14, 21, 28 maart  (19.45 – 22.00)           
                                                    

Inhoud
We vertrekken vanuit aangeleerde kennis, werk(t)en hard en voelen dat diep in ons iets knaagt. Iets wat al een tijdlang sluimert. Een gevoel van gemis en van urgentie. Een onbestemde vraag duikt op: WAT NU?

We zijn druk met van alles maar handelen we daarbij naar onze waarden? Doen we onszelf, de ander, de wereld recht? We weten meestal heel goed wat we moeten doen. Ook weten we heel goed hoe we iets moeten doen want regelen zit ons in het bloed. Toch dragen we argumenten aan om na te laten waar we waarde aan hechten. Kloppen die argumenten? Stroken ze met wie we willen zijn?

Wat belet ons om juist te handelen? Om spontaner te zijn, al was het maar om onze voorspelbaarheid een moment te verstoren. Heeft onze geringe daadkracht iets te maken met de tijdsgeest en het moderne mensbeeld?
We onderzoeken wat ons tegenhoudt om het goede te doen en bekijken hoe we adequaat, althans meer in overeenstemming met onszelf, kunnen handelen.

We verlaten de zekere simpelheid van het leven dat bepaald wordt door data en verruimen onze mentale horizon waardoor er ruimte ontstaat voor complexiteit. Waardoor het verlangen, de rijkdom van het leven opgenomen kan worden.

Theorie en praktijk staan in gelijke verhouding.

Als basis en als aanrader voor filosofische verbreding en verdieping dient het boek:
Geerlings, E. (2015). Kiezen of delen. Een filosofische oriëntatie. Boom | Amsterdam
– Kennis van dit boek of andere voorkennis is niet nodig.

Socratische gesprekken met een kort voorprogramma
Exclusief voor cursisten en bezoekers van filosofiedepraktijk.nl.

10 maart 2019       13.30 – 16.45   max. 10 personen       Thema: moed
17 maart 2019       13.30 – 16.45   max. 10 personen       Thema: mildheid
Locatie | Bibliotheek | Oude Boteringestraat 18 | Groningen
Kosten  | 10, 00 euro per middag (speciaal tarief)
Aanmelden via contactformulier